Category: aktualnosci (Page 1 of 5)

Przejście na zaopatrzenie emerytalne asp.sztab. Janusza Mianowskiego

Komendant Powiatowy PSP – st. kpt. Leszek Stanioch, nie był jedynym, który w ostatnim czasie opuścił szeregi strażaków KP PSP w Krapkowicach. 29 stycznia odbyła się uroczysta zmiana służby podczas, której pożegnaliśmy odchodzącego z dniem 31 stycznia 2019 r. na zaopatrzenie emerytalne asp. sztab.  Janusza Mianowskiego – dowódcę zmiany II.  asp. sztab. Janusz Mianowski na emeryturę odszedł po 20 latach służby. Przechodził kolejne etapy rozpoczynając służbę jako stażysta, ratownik kierowca, operator sprzętu specjalnego. Po ukończeniu Szkoły Aspirantów w Poznaniu zajmował stanowisko starszego operatora sprzętu specjalnego, a następnie kolejno dowódcy zastępu, dowódcy sekcji. Od 1 lutego 2012 r. pełnił służbę jako dowódca zmiany. Podczas całego okresu służby dał się poznać jako strażak sumienny, zdyscyplinowany, otwarty na nowe doświadczenia i z predyspozycjami do kierowania ludźmi,  co umożliwiło mu awans do stanowiska dowódcy zmiany. Brał udział w wielu akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie powiatu jak również poza nim. Za swoją postawę został wyróżniony wieloma nagrodami oraz odznaczeniami: brązowym i srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” oraz złotym medalem „Za długoletnią służbę”

St. kpt. Leszek Stanioch na zasłużonej emeryturze

Przekazanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach

25 stycznia 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach odbyła się uroczystość związana ze zdaniem i powierzeniem obowiązków Komendanta Powiatowego PSP. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP st. bryg. Krzysztofowi Kędrykowi. Następnie zgodnie z ceremoniałem pożarniczym nastąpiło zdanie obowiązków służbowych przez st. kpt. Leszka Staniocha, dotychczasowego Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach i jednocześnie powierzenie ich bryg. Krzysztofowi Kuńcowi.

W uroczystości uczestniczyli między innymi: przedstawiciel Pani Katarzyny Czochary – Posłanki na Sejm RP – Pan Szymon Błaszkiewicz, przedstawiciel Wojewody Opolskiego – Pan Radosław Pierzga, Pan Maciej Sonik – Starosta Krapkowicki, Pani Sabina Gorzkulla – Wicestarosta Krapkowicki, Pan Andrzej Kasiura – Burmistrz Krapkowic, Pani Sybilla Zimerman – Burmistrz Zdzieszowic, Pan Marek Pietruszka – Wójt Gminy Strzeleczki, mł. insp. Przemysław Ilnicki – Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach, Komendanci Powiatowi PSP
z województwa opolskiego wraz z Komendantem Miejskim PSP w Opolu, Naczelnicy Wydziałów i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji i zakładów pracy między innymi: Pan Wiesław Adamczyk – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny Górażdże Cement S.A., Pan Paweł Zajd – Dyrektor ds. produkcji Górażdże Cement S.A.oraz kadra komendy. Ze strony zaproszonych gości padło wiele ciepłych słów, wyrazów uznania dla Komendanta za wieloletnią służbę, a także życzeń zasłużonego odpoczynku.

Żegnający się za służbą st. kpt. Leszek Stanioch w 1987 r. ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. W tym samym roku rozpoczął służbę
w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Wieluniu na stanowisku instruktora.
W roku 1989, po przeniesieniu służbowym, służył w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej ZCH Kędzierzyn-Koźle na stanowisku d-cy plutonu. Z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach związał się w 2001 r. Pełnił w niej kolejno służbę na następujących stanowiskach: starszy ratownik, dowódca zastępu, dowódca sekcji, dowódca zmiany, p. o Komendanta Powiatowego PSP, a w 2016 r. został powołany na stanowisko Komendanta powiatowego PSP. Podczas wieloletniej służby wielokrotnie był odznaczany, m.in. Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę” oraz Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Wyniki VI etapu postępowania kwalifikacyjnego

17.12.2018 r. – Wyniki VI etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. rozmowy kwalifikacyjnej , na dwa stanowiska stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, który odbył się w dniach 14 grudnia 2018 r. zostały zamieszczone w poniższym załączniku.

Wyniki-VI-etapu-postepowania

Wyniki V etapu postępowania kwalifikacyjnego

13.12.2018 r. – Wyniki V etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. oceny złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnych , na dwa stanowiska stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, który odbył się w dniach 12-13 grudnia 2018 r. zostały zamieszczone w poniższym załączniku.

Wyniki-V-etapu-postepowania

Wyniki III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego

10.12.2018 r. – Wyniki III etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. sprawdzianu lęku wysokości, na dwa stanowiska stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, który odbył się 10 grudnia 2018 r. przedstawione zostały poniżej w załączniku.

Wyniki-III-etapu-postępowania

10.12.2018 r. – Wyniki IV etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. sprawdzianu z pływania, na dwa stanowiska stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, który odbył się 10 grudnia 2018 r. przedstawione zostały poniżej w załączniku.

Wyniki-IV-etapu-postepowania

Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego

07.12.2018 r. – Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. z testu sprawności fizycznej, na dwa stanowiska stażysty (docelowo starszy ratownik)  w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, który odbył się 7 grudnia 2018 r. przedstawione zostały poniżej w załączniku.

Wyniki II etapu postępowania

Pogrzeb śp. mł.bryg. w st. sp. Józefa Śleziaka

21 listopada 2018 r. w Kościele Parafialnym pw. Św. Mikołaja w Krapkowicach odbyły się uroczystości pogrzebowe byłego Komendanta Rejonowego Straży Pożarnej w Krapkowicach mł.bryg. w st. sp. Józefa Śleziaka. Pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Krapkowicach.

W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyły poczty sztandarowe: krapkowickiego Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w Steblowie, Łowkowicach, Januszkowicach i Rozwadzy.  Zmarłego żegnali, wraz z rodziną i przyjaciółmi, przedstawiciele środowiska pożarniczego naszego województwa: funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Emeryci i Renciści Pożarnictwa.

mł.bryg. w st. sp. Józef Śleziak zmarł 17 listopada 2018 r.

Pełnił służbę w następujących komendach:

w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Grodkowie w latach 1981 – 1982

w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Krapkowicach w latach 1982 – 1992

w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w latach 1992 – 1993

w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w latach 1993 – 2005

Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego do JRG Krapkowice

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach ogłasza nabór na dwa stanowiska stażysty w służbie przygotowawczej w zmianowym rozkładzie czasu służby w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach (docelowo starszy ratownik).

Szczegóły w zamieszczonym w załączniku dokumencie.

nabor-do-jrg-11-2018

Zawiadomienie o śmierci byłego Komendanta Rejonowego Straży Pożarnej w Krapkowicach

Z żalem zawiadamiamy, że 17 listopada 2018 r. zmarł były Komendant Rejonowy Straży Pożarnej w Krapkowicach mł.bryg. w st. spocz. Józef Śleziak.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21 listopada 2018 r. w Kościele Parafialnym pw. Św. Mikołaja w Krapkowicach o godz. 13:00.

Mł.bryg. w st. spocz. Józef Śleziak pełnił służbę w następujących komendach:

w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Grodkowie w latach 1981 – 1982

w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Krapkowicach w latach 1982 – 1992

w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w latach 1992 – 1993

w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w latach 1993 – 2005

Łączymy się w żalu i smutku z rodziną zmarłego.

 

Page 1 of 5

Komenda Powiatowa PSP w Krapkowicach

ul. 3-maja 19, 47-303 Krapkowice

tel: 077 407 97 02 | fax: 077 407 97 12

LOGOWANIE