Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach

29 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powołania Komendanta Powiatowego PSP. Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu st. bryg. Krzysztof Kędryk na to stanowisko z dniem dzisiejszym powołał bryg. Krzysztofa Kuńca, dotychczasowego zastępcę Komendanta Powiatowego. W uroczystości wziął udział Starosta Krapkowicki…

czytaj więcej

Przejście na zaopatrzenie emerytalne asp.sztab. Janusza Mianowskiego

Komendant Powiatowy PSP – st. kpt. Leszek Stanioch, nie był jedynym, który w ostatnim czasie opuścił szeregi strażaków KP PSP w Krapkowicach. 29 stycznia odbyła się uroczysta zmiana służby podczas, której pożegnaliśmy odchodzącego z dniem 31 stycznia 2019 r. na zaopatrzenie emerytalne asp. sztab.  Janusza Mianowskiego – dowódcę zmiany II….

czytaj więcej

Wyniki V etapu postępowania kwalifikacyjnego

13.12.2018 r. – Wyniki V etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. oceny złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnych , na dwa stanowiska stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, który odbył się w dniach 12-13 grudnia 2018 r. zostały zamieszczone w poniższym załączniku.

czytaj więcej

Wyniki III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego

10.12.2018 r. – Wyniki III etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. sprawdzianu lęku wysokości, na dwa stanowiska stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, który odbył się 10 grudnia 2018 r. przedstawione zostały poniżej w załączniku. 10.12.2018 r. – Wyniki IV etapu postępowania…

czytaj więcej

Pogrzeb śp. mł.bryg. w st. sp. Józefa Śleziaka

21 listopada 2018 r. w Kościele Parafialnym pw. Św. Mikołaja w Krapkowicach odbyły się uroczystości pogrzebowe byłego Komendanta Rejonowego Straży Pożarnej w Krapkowicach mł.bryg. w st. sp. Józefa Śleziaka. Pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Krapkowicach. W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyły poczty sztandarowe: krapkowickiego Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa…

czytaj więcej