Nowe numery telefonów KP PSP Krapkowice

Wykaz numerów telefonicznych KP PSP w Krapkowicach
Lp. Nazwa Numer wewnętrzny Numer zewnętrzny
1 Stanowisko kierowania KP PSP 700 (47) 861-67-00
2 Sekretariat/Kadry 702 (47) 861-67-02
3 Księgowość 704 (47) 861-67-04
4 Prewencja 705 (47) 861-67-05
5 Wydział Operacyjny 713 (47) 861-67-13
6 D-cy JRG 707 (47) 861-67-07
7 Kwatermistrz 708 (47) 861-67-08
8 Finanse 709 (47) 861-67-09
9 Fax sekretariat 712 (47) 861-67-12
10 Fax SK KP PSP 719 (47) 861-67-19