Działania związane z powodzią.

Od dnia 13 października, na terenie powiatu krapkowickiego prowadzone są działania związane z usuwaniem skutków obfitych opadów deszczu i będącymi tego konsekwencją – wezbrania rzek, zbiorników i innych cieków wodnych. W okresie tym działanie strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych polegają na monitorowaniu stanów wody i zabezpieczeń przeciwpowodziowych – realizowanych często we współudziale z pracownikami Zarządzania Kryzysowego szczebla powiatowego oraz gminnego.

W dniach od 14 października 2020r. od godz. 8:00 do 16 października 2020r. do godz. 10:00 na terenie powiatu krapkowickiego jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowała łącznie 29 razy usuwając skutki intensywnych opadów deszczu i wezbrania wód w ciekach i zbiornikach.
Strażacy brali udział przy wypompowywaniu wody z zalanych posesji i piwnic. Interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały ponadto na udrażnianiu zatorów na rzekach, monitorowaniu stanu rzek a także zabezpieczaniu ujęcia wody. W miejscowości Łowkowice (gmina Strzeleczki) w dniu 14 i 15 października br. strażacy PSP i OSP prowadzili działania polegające na podwyższeniu i wzmacnianiu wału przeciwpowodziowego przy Osobłodze.

Ilość interwencji z podziałem na gminy powiatu krapkowickiego:
Gmina Gogolin – ilość interwencji 7
Gmina Krapkowice – ilość interwencji 7
Gmina Walce – ilość interwencji 5
Gmina Strzeleczki – ilość interwencji 8
Gmina Zdzieszowice – ilość interwencji 2

RAZEM 29 interwencji

Ważniejsze zdarzenia:
14 października – o godz. 23:17 w miejscowości Łowkowice, otrzymano informację iż woda przesiąka przez wał powodziowy na długości 70m. Udział brało 10 zastępów, łącznie 47 strażaków. Prace zakończono przed godz. 4:00.
15 października – od godz. 8:16 w Krapkowicach, na obiekcie zakładu WiK, zabezpieczano ujęcie wody pitnej. Działania trwały ok. 2 godzin.
15 października – od godz. 10:26 w miejscowości Pietna prowadzono działania zmierzające do ograniczenia skutków podtopień wodami ze stawu. Działania trwały ok. 2 godz.
15 październik – od godz.11:56 w miejscowości Kórnica prowadzono działania związane z wypompowywaniem wody z zalanej piwnicy w Wiejskim Domu Kultury.
15 października – od godz. 14:12 w Krapkowicach w pobliżu portu jachtowego prowadzono działania związane z udrażnianiem zablokowanego przez konar drzewa przepływu wody pod mostem.

Oprac. mł. bryg. Lucjan Lubaszka, mł. asp. Tomasz Hulin,

Zdjęcia: KP PSP Krapkowice