Dystrybucja płynu do dezynfekcji i masek dla placówek oświatowych

W związku z rozpoczynającym się 1 września nowym rokiem szkolnym mając na względzie zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, w ostatnim tygodniu Komeda Powiatowa PSP w Krapkowicach prowadziła dystrybucję płynów dezynfekcyjnych i masek ochronnych. Wspomniane środki przeznaczone są dla placówek oświatowych celem zapewnienia bezpiecznego prowadzenia zajęć w nich, w dobie pandemii.

Środki otrzymane za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia zostały, w większości przy pomocy samorządów, przekazane do placówek oświatowych z terenu powiatu krapkowickiego. W dystrybucji brały również udział jednostki OSP z terenu powiatu krapkowickiego.

Ogółem – do chwili obecnej, do użytku w szkołach przekazano 17600 masek i 4140 litrów płynu dezynfekcyjnego.

Zdjęcia: KP PSP Krapkowice