Pożary w rolnictwie i lasach

W ostatnim czasie nastąpiło zwiększenie ilości wyjazdów do pożarów w rolnictwie i w terenach leśnych.

Po okresie deszczowym nastąpił okres upalnej pogody, a co za tym idzie nasiliły się prace na polach. Niestety w ciągu ostatniego tygodnia strażacy niemal codziennie wyjeżdżali do pożarów ściernisk, zboża na pniu, suchych traw oraz lasu.

Pamiętajmy, aby zachować ostrożność w trakcie prowadzenia prac rolnych – dbajmy o sprawność sprzętu i wyposażenia rolniczego.

Ostrożność, w zakresie obchodzenia się ogniem otwartym, w tym niedopałków papierosów należy również zachować – w szczególności podczas letnich spacerów w terenach leśnych.

Zdjęcia zostały zrobione podczas pożaru w miejscowości Smolarnia, gdzie ogień ze ścierniska przedostał się na teren leśny.  Pożarem w sumie objęte była powierzchnia blisko 2 hektarów, a w działaniach brało udział 6 zastępów straży w sile 33 strażaków.

zdjęcia: mł. bryg. Lucjan Lubaszka