Zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów

W związku z przewidywaną w tym roku suszą i co za tym idzie zwiększeniem zagrożenia pożarowego w lasach, w ostatnich tygodniach funkcjonariusze KP PSP w Krapkowicach przeprowadzili szereg kontroli prewencyjnych.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych sprawdzono między innymi:

– stan przygotowania pasów przeciwpożarowych wzdłuż tras kolejowych;

– stan dróg leśnych przewidzianych do celów przeciwpożarowych;

– przygotowanie punktów czerpania wody do celów p/poż.

Kontrolami objęto tereny administracyjnie zarządzane przez Polskie Koleje Państwowe oraz Nadleśnictwa Strzelce Opolskie i Prószków.

zdjęcia: mł. bryg. Lucjan Lubaszka, mł. kpt. Paweł Lechociński