Szkolenie jednostek OSP w ksrg w zakresie działań w czasie zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2

17 kwietnia 2020r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach, po raz kolejny przeprowadzili szkolenie w formie wideokonferencji dla strażaków z  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do ksrg z powiatu krapkowickiego. Tematyka szkolenia obejmowała działania jednostek ochrony przeciwpożarowej podejmowane w czasie zagrożenia koronawirusem  SARS–CoV–2.

Podczas szkolenia omówiono mi.in.:

  1. Stosowanie środków ochrony indywidualnej w przypadku zagrożenia wirusem COVID–19,
  2. Procedury postępowania funkcjonariuszy w stosunku do osoby podejrzanej o COVID–19,
  3. Procedurę postępowania w przypadku działań realizowanych przy zagrożeniu koronawiruesm COVID–19 (wytyczne dla jednostek OSP z KSRG),
  4. Zasady prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w warunkach zagrożenia COVID–19, na podstawie wcześniejszych – realnie prowadzonych działań.

Podczas szkolenia wykorzystano m.in. materiały znajdujące się na stronie: www.straz.gov.pl w zakładce „koronawirus”.

Przypomniano również wszystkim druhom jednostek OSP o stosowaniu się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia dot. reżimu sanitarnego.

Zdjęcia: KP PSP Krapkowice