Przekazanie sprzętu ochronnego dla strażaków

15 kwietnia Starosta krapkowicki – Pan Maciej Sonik przekazał pozyskane przez starostwo ubrania ochrony biologiczno-chemicznej dla jednostek OSP z terenu powiatu krapkowickiego. Wyposażenie to zostało przekazane do Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach, które rozdysponuje ubrania do piętnastu wyznaczonych jednostek OSP – trzech z każdej gminy powiatu. .

Przy tej okazji, wyznaczone do ewentualnych działań pomocniczych w ramach walki z koronawirusem jednostki KSRG, otrzymały kolejne wyposażenie ochronne, przekazane z zasobów Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu tj.: ubrania i okulary ochronne, rękawiczki nitrylowe oraz środki do dezynfekcji.

Przekazane wyposażenie zapewni zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działań przez ratowników OSP w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Zdjęcia: KP PSP Krapkowice, Starostwo Powiatowe Krapkowice