Przekazanie sprzętu ochronnego dla OSP KSRG

27 marca 2020 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Krapkowicach jednostki OSP z ksrg, które zostały wyznaczone do działań pomocniczych w ramach kwarantanny osób potencjalnie zagrożonych koronawirusem COVID-19 odebrały środki ochrony indywidualnej.  Przedstawiciele jednostek otrzymali również materiały szkoleniowe m.in. wytyczne dla jednostek OSP w KSRG w zakresie zabezpieczenia i zakresu prowadzenia działań przez jednostki OSP.

W ramach doposażenia jednostki otrzymały: ubrania ochronne – wielokrotnego użytku, maseczki FFP 3 oraz chirurgiczne,  rękawiczki nitrylowe, okulary ochronne, a także środek do dezynfekcji.

Do działań pomocniczych związanych z osobami przebywającymi w kwarantannie, zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego PSP, wyznaczono po jednej jednostce OSP z ksrg, z terenu każdej gminy. Zadaniem  strażaków z wytypowanych jednostek ma być pomoc Gminnym Ośrodkom Pomocy Społecznej w dostarczaniu żywności do osób objętych kwarantanną.

Jednocześnie dziękujemy zarządowi Stowarzyszenia Sportowo-Strzeleckiego KALIBER 44 za nieodpłatne przekazanie 25 litrów środka dezynfekcyjnego na rzecz Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach.

Natomiast Towarzystwo Miłośników Strzelectwa Sagittarius, przekazała pomoc techniczną w postaci 50 maseczek medycznych i 100 szt. rękawiczek nitrylowych.

Środki i materiały te zapewnią bezpieczne funkcjonowanie strażaków JRG Krapkowice, w szczególności podczas działań ratowniczo gaśniczych i spowodują, że będą oni bez przeszkód nieść pomoc potrzebującym.