Aplikacja „Alarm112”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną „Alarm112”. Aplikacja ta dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych Android i iOS i umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego. Dotyczy to w szczególności osób głuchych i niedosłyszących, jak również osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia, które dzięki aplikacji będą mogły dyskretnie skontaktować się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

W aplikacji poprzez wybór odpowiednich piktogramów możliwe jest określenie miejsca i rodzaju zagrożenia oraz określenie służby, której pomoc w danym przypadku jest potrzebna. Przekazane w ten sposób informacje umożliwiają zadysponowanie odpowiednich służb, a także kontakt operatora numerów alarmowych ze zgłaszającym za pomocą SMS.

         Należy pamiętać, aby korzystać z aplikacji w sposób odpowiedzialny i tylko w sytuacji zagrożenia, podobnie jak z numeru 112 oraz innych numerów alarmowych.

Aby skorzystać z aplikacji należy pobrać je na swoje urządzenie mobilne i zarejestrować się, co umożliwi personalizację zgłoszenia alarmowego.

W związku z powyższym dotychczasowo użytkowany przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu numer telefonu 696 112 112 służący pomocniczo do kontaktów z osobami mającymi problem z komunikacja werbalną zostanie wyłączony z dniem 30 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji oraz filmy instruktażowe dotyczace aplikacji znajdują się na stronie internetowej  MSWiA:

https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/aplikacja-moblina-alarm112

Zdjęcie i opracowanie na podstawie informacji MSWIA