Przekazanie samochodu dla OSP Krępna

W sobotę 25 stycznia 2020 r.  w siedzibie OSP odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępnej.

Uroczystego przekazania pojazdu dla jednostki dokonali: pani Sybila Zimerman – burmistrz Zdzieszowic i jednocześnie Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Zdzieszowicach, st. bryg. Arkadiusz Kuśmierski – zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz bryg. Krzysztof Kuniec – Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach.

Zakup pojazdu możliwy był dzięki środkom finansowym przeznaczonym na ten cel z budżetu Gminy Zdzieszowice – 698 846,00 zł oraz dotacji z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 310 000,00 zł, przydzielonej dla jednostki przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Całkowita wartość pojazdu wyniosła 1 008 846,00 zł.

Samochód średni ratowniczo-gaśniczy VOLVO FL280 GBA 3/16, który otrzymała jednostka OSP Krępna może przewozić 6 strażaków. Wyposażony jest w zbiornik wodny o pojemności 3000l, autopompę o wydajności 1600 l/min oraz linię szybkiego natarcia. Ponadto na wyposażeniu pojazdu znajduje się min. zestaw hydrauliczny, podpory do stabilizacji pojazdów, maszt oświetleniowy z agregatem prądotwórczym, zestaw PSP R-1 wraz z defibrylatorem, 4 aparaty ochrony układu oddechowego, trójnóg ratowniczy wraz wyposażeniem oraz detektor wielogazowy.

Zdjęcia – dh Marek Gołąbek, OSP Krępna