Szkolenie w komorze rozgorzeniowej

30 października 2019 r. strażacy z JRG PSP w Krapkowicach wzięli udział w szkoleniu z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w komorze rozgorzenia. Szkolenie to udało się zorganizować przy współudziale instruktorów z Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu. Łącznie w szkoleniu wzięło udział 10 strażaków-ratowników z Krapkowic oraz dowódca JRG w roli jednego z instruktorów.

Podczas szkolenia przypomniane zostały najważniejsze informacje i umiejętności związane pożarami wewnętrznymi: zasady bhp, operowanie prądami wodnymi, zastosowanie zasłony przeciwdymowej oraz sekwencja wejścia do pomieszczenia objętego pożarem.

Końcowym etapem szkolenia była obserwacja procesu rozwoju pożaru w komorze rozgorzenia, a następnie krótkie wejście do pomieszczenia objętego ogniem w warunkach maksymalnie zbliżonych do takich jakie występują podczas pożaru wewnętrznego, kiedy to temperatura w lokalu osiąga 400°C lub więcej.