Przedszkolaki w straży pożarnej

6 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie strażaków z przedszkolakami z Publicznego Przedszkola nr 3 w Gogolinie. Spotkanie to było jednym cyklu zajęć realizowanych od kilku lat w ramach programu „Od zucha do druha” w którym uczestniczy przedszkole oraz OSP Gogolin. W zajęcia te włącza się również Komenda Powiatowa PSP w Krapkowicach.
Podczas ostatnich zajęć, które odbywały się w siedzibie OSP Gogolin, członkowie Przedszkolnej Drużyny Pożarniczej zapoznali się z wyposażeniem wozu strażackiego, wyposażeniem indywidualnym strażaków oraz pojęciami związanymi z pożarem: jak powstaje, jakie są związane z tym zagrożenia, jakie zjawiska mu towarzyszą itp. Dzięki urządzeniu do wytwarzania sztucznego dymu młodzi adepci pożarnictwa mogli poczuć się jak strażacy w strefie zadymienia.