Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji w szkołach i przedszkolach

Po rozpoczęciu nowego roku szkolnego w szkołach i przedszkolach na terenie powiatu krapkowickiego odbywają się ćwiczenia z zakresu praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji. Zorganizowanie takich próbnych ewakuacji jest to obowiązkiem każdego kierownika placówki raz na dwa lata, a w przypadku gdy rotacja – np. dojście nowych uczniów przekracza 50 osób, należy takie ćwiczenia organizować corocznie. Ćwiczenie takie powinny być zorganizowane w przeciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego.

Ćwiczenia – próbna ewakuację należy zgłosić do Komendy Powiatowej PSP na co najmniej 7 dni przed planowaną datą ich przeprowadzenia. Komendant Powiatowy PSP w miarę możliwości może na takie ćwiczenia oddelegować funkcjonariuszy celem ich oceny i przeprowadzenia ewentualnego szkolenia.

W tym roku szkolnym do Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach zgłoszono ponad 20 takich ćwiczeń, z czego w 19 uczestniczyli przedstawiciele jednostki.