Dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych powiatu krapkowickiego

24 października 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach odbyło się uroczyste wręczenie umów z jednostkami OSP w ramach rządowego programu „Dofinansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku – 5000+”.

Poza przedstawicielami jednostek OSP z terenu powiatu uroczystość swoją obecnością zaszczycili: p.o. zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Arkadiusz Kuśmierski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP – druh Andrzej Kasiura oraz prezesi zarządów gminnych i miejsko gminnych z terenu powiatu.

Zastępca  Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach – mł. bryg. Rafał Bisowski po przywitaniu zaproszonych gości oraz przedstawicieli jednostek OSP podziękował za zaangażowanie druhów i druhen OSP w ich codzienną społeczną działalność.

Wręczenia umów dokonał st. bryg. Arkadiusz Kuśmierski, który dołączył się do podziękowań, podkreślając również wkład samorządów w funkcjonowanie jednostek OSP w poszczególnych gminach.