Szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego dla KSRG

27 sierpnia w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach odbyło się szkolenie dla strażaków OSP z terenu powiatu z zakresu podstawowego ratownictwa wysokościowego. Zajęcia obejmowały prowadzenie działań ratowniczych w studniach z wykorzystaniem trójnogu ratowniczego. Aby jednak przejść do tego zakresu, uczestnicy szkolenia musieli zapoznać się z podstawowym sprzętem do ratownictwa wysokościowego, zasadami bezpieczeństwa  oraz węzłami wykorzystywanymi podczas takich działań. Szkolenie prowadzone było przez instruktorów z Ośrodka Szkolenia KW PSP w Opolu oraz Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach, a w szkoleniu brało udział łącznie 30 druhen i druhów z jednostek OSP z terenu powiatu krapkowickiego.