Powierzenie obowiązków Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach

1 lipca 2019 r. w sali Ośrodka Szkolenia KW PSP w Opolu odbyła się uroczysta zbiórka związana z powołaniem lub mianowaniem oficerów Państwowej Straży Pożarnej na nowe stanowiska służbowe.

W trakcie uroczystości z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu bryg. Wojciech Nawara powierzył pełnienie obowiązków zastępcy komendanta powiatowego PSP Krapkowicach – młodszemu brygadierowi Rafałowi Bisowskiemu.

Mł. bryg. Rafał Bisowski w 1999 r. ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie, a następnie skierowany został do służby w Szkole Podoficerskiej PSP w Opole. Od 2003r. pełnił służbę na Stanowisku Kierowania Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Opolu. W tym czasie koordynował wiele dużych akcji ratowniczo – gaśniczych realizowanych na terenie województwa opolskiego, współpracując min. z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego, KW PSP Policji, ochroną środowiska, nadzorem budowlanym oraz innymi służbami i inspekcjami.

Poza Szkołą Aspirantów w Krakowie, ukończył studia inżynierskie i magisterskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w 2003 i 2005 r. oraz studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 2007r.

Pozostałe nominacje, które zostały wręczone podczas uroczystej zbiórki to:

  • Komendant Główny PSP – generał brygadier Leszek Suski powierzył pełnienie obowiązków z-cy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego st.bryg. Arkadiuszowi Kuśmierskiemu.
  • Opolski Komendant Wojewódzki – bryg. Krzysztof Kędryk powierzył pełnienie obowiązków z-cy komendanta powiatowego PSP w Kędzierzynie – Koźlu mł. bryg. Markowi Kocielskiemu.

Ponadto Opolski Komendant Wojewódzki PSP mianował:

    • na stanowisko naczelnika wydziału operacyjnego KW PSP w Opolu – st. kpt. Łukasza Olejnika,
    • na stanowisko zastępcy naczelnika wydziału operacyjnego KW PSP w Opolu – mł. bryg. Dariusza Gieronia.

zdjęcia: ogn. Łukasz Nowak KW PSP Opole