Egzamin kursu postawowego dla strażaków OSP

16 czerwca 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach obyły się egzaminy końcowe realizowanych wcześniej szkoleń dla strażaków OSP z terenu powiatu. Do udziału w dwóch realizowanych szkoleniach zgłosiło się 80 strażaków. Po egzaminach, zarówno teoretycznych jak również praktycznych podczas, których komisja egzaminacyjna oceniała opanowane przez kursantów wiedzę i umiejętności, ostatecznie szkolenie zakończyło pozytywnie 66 strażaków.