Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach

29 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powołania Komendanta Powiatowego PSP. Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu st. bryg. Krzysztof Kędryk na to stanowisko z dniem dzisiejszym powołał bryg. Krzysztofa Kuńca, dotychczasowego zastępcę Komendanta Powiatowego. W uroczystości wziął udział Starosta Krapkowicki Maciej Sonik.

Brygadier Krzysztof Kuniec służbę pożarniczą rozpoczął w 1995 r. jako podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej PSP w Warszawie. Po jej ukończeniu w roku 1999 skierowany został do Komendy Miejskiej PSP w Opolu, w której zajmował kolejno stanowiska: młodszego oficera, młodszego specjalisty,  specjalisty i  starszego specjalisty w wydziale operacyjnym.

W 2000  roku ukończył studia podyplomowe na wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, a dwa lata później studia drugiego stopnia uzyskując tytuł magistra inżyniera w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

W okresie od 1 maja 2006 r. do 30 kwietnia 2008 r. zajmował stanowisko zastępcy dowódcy, a następnie od 1 maja 2008 r. do 30 czerwca 2018 r. dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Komendzie Miejskiej PSP w Opolu.

Ponadto od wielu lat pełnił funkcję dowódcy kompanii gaśniczej Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, a ostatnio także funkcję zastępcy dowódcy pierwszej kompanii gaśniczej „Opole” Centralnego Odwodu Operacyjnego.

Przez wiele lat był członkiem Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Niemodlinie, a także Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Opolu pełniąc funkcję członka prezydium, a następnie komisji rewizyjnej.

Na wyróżnienie zasługuje jego aktywność podczas organizacji i prowadzenia szkoleń członków jednostek OSP. Ponadto wielokrotnie uczestniczył jako sędzia w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych jednostek OSP. Z zaangażowaniem brał udział w organizacji ćwiczeń dla jednostek OSP z terenu powiatu opolskiego.

Na przestrzeni niemal 20-letniego okresu służby w woj. opolskim bryg. Krzysztof  Kuniec dał się poznać jako doświadczony i profesjonalny funkcjonariusz wyróżniający się swoimi umiejętnościami zawodowymi, rzetelnością oraz dokładnością w realizacji powierzonych zadań. Wykonywanie obowiązków służbowych na różnych stanowiskach pozwoliło mu zdobyć doświadczenie i praktyczną wiedzę pożarniczą.

Uczestniczył w wielu trudnych i wymagających akcjach ratowniczo-gaśniczych wykazując wysoki poziom profesjonalizmu w kierowaniu działaniami ratowniczymi. Dowodził  między innymi: akcją usuwania skutków wypadku cysterny przewożącej ciekły azot w okolicach węzła autostradowego Prądy w lipcu 2009 r., usuwaniem skutków powodzi w 2010 r., akcją usuwania skutków wycieku chloroformu z cysterny w okolicach MOP Przysiecz na autostradzie A4 w 2011 r.,  gaszeniem pożaru pałacu w Ciepielowicach w grudniu 2015 r., oraz usuwaniem skutków wypadku cysterny ze skroplonym tlenem na autostradzie A-4 w marcu 2017 r. Pełniąc już służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Krapkowicach , w listopadzie ubiegłego roku dowodził akcją gaszenia pożaru wielorodzinnego budynku socjalnego w Zdzieszowicach.

Na przełomie roku 2017 i 2018 r. był zaangażowany w prace zespołu opracowującego koncepcję wyposażenia oraz materiały dydaktyczne do Centrum Edukacyjnego w Komendzie Miejskiej PSP w Opolu. Ponadto w trakcie służby na stanowisku dowódcy JRG nr 3 z siedzibą w Niemodlinie organizował i nadzorował w jednostce wiele prac remontowo-budowlanych w tym termomodernizację budynku strażnicy jednostki w 2015 r.

W uznaniu zasług za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych został odznaczony m. in.: brązową odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, brązowym medalem „Za Długoletnią Służbę” oraz brązowym     i srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,.