Przejście na zaopatrzenie emerytalne asp.sztab. Janusza Mianowskiego

Komendant Powiatowy PSP – st. kpt. Leszek Stanioch, nie był jedynym, który w ostatnim czasie opuścił szeregi strażaków KP PSP w Krapkowicach. 29 stycznia odbyła się uroczysta zmiana służby podczas, której pożegnaliśmy odchodzącego z dniem 31 stycznia 2019 r. na zaopatrzenie emerytalne asp. sztab.  Janusza Mianowskiego – dowódcę zmiany II.  asp. sztab. Janusz Mianowski na emeryturę odszedł po 20 latach służby. Przechodził kolejne etapy rozpoczynając służbę jako stażysta, ratownik kierowca, operator sprzętu specjalnego. Po ukończeniu Szkoły Aspirantów w Poznaniu zajmował stanowisko starszego operatora sprzętu specjalnego, a następnie kolejno dowódcy zastępu, dowódcy sekcji. Od 1 lutego 2012 r. pełnił służbę jako dowódca zmiany. Podczas całego okresu służby dał się poznać jako strażak sumienny, zdyscyplinowany, otwarty na nowe doświadczenia i z predyspozycjami do kierowania ludźmi,  co umożliwiło mu awans do stanowiska dowódcy zmiany. Brał udział w wielu akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie powiatu jak również poza nim. Za swoją postawę został wyróżniony wieloma nagrodami oraz odznaczeniami: brązowym i srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” oraz złotym medalem „Za długoletnią służbę”