Wyniki III i IV etapu postępowania kwalifikacyjnego

10.12.2018 r. – Wyniki III etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. sprawdzianu lęku wysokości, na dwa stanowiska stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, który odbył się 10 grudnia 2018 r. przedstawione zostały poniżej w załączniku.

Wyniki-III-etapu-postępowania

10.12.2018 r. – Wyniki IV etapu postępowania kwalifikacyjnego tj. sprawdzianu z pływania, na dwa stanowiska stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, który odbył się 10 grudnia 2018 r. przedstawione zostały poniżej w załączniku.

Wyniki-IV-etapu-postepowania