Pogrzeb śp. mł.bryg. w st. sp. Józefa Śleziaka

21 listopada 2018 r. w Kościele Parafialnym pw. Św. Mikołaja w Krapkowicach odbyły się uroczystości pogrzebowe byłego Komendanta Rejonowego Straży Pożarnej w Krapkowicach mł.bryg. w st. sp. Józefa Śleziaka. Pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Krapkowicach.

W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyły poczty sztandarowe: krapkowickiego Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w Steblowie, Łowkowicach, Januszkowicach i Rozwadzy.  Zmarłego żegnali, wraz z rodziną i przyjaciółmi, przedstawiciele środowiska pożarniczego naszego województwa: funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Emeryci i Renciści Pożarnictwa.

mł.bryg. w st. sp. Józef Śleziak zmarł 17 listopada 2018 r.

Pełnił służbę w następujących komendach:

w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Grodkowie w latach 1981 – 1982

w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Krapkowicach w latach 1982 – 1992

w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w latach 1992 – 1993

w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu w latach 1993 – 2005