Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka

25 maja 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach obchodziliśmy Dzień Strażaka. Uroczysty apel z tej okazji rozpoczął się od złożenia meldunku Zastępcy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st.bryg. Witoldowi Trojnarowi przez dowódcę uroczystości mł.bryg. Mariana Wiatrowskiego .

Podczas uroczystości odczytano skierowane do strażaków listy okolicznościowe Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego.

W głównej części uroczystości miało miejsce wręczenie strażakom Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach oraz osobom związanym z komendą odznaczeń, aktów nadania wyższych stopni służbowych oraz nagród i podziękowań.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  odznaczył Medalem Brązowym „Za Długoletnią Służbę

 • st.ogn. Tomasza Rydzanicza.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  nadał Brązową odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

 • asp. Dariuszowi Kilańczykowi,
 • mł.ogn. Robertowi Szachogłuchowiczowi-Izbińskiemu,
 • asp. Krzysztofowi Płaczkowi.

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa został odznaczony:

 • ogn. Sławomir Citak.

Odznaką honorową „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej zostali odznaczeni:

 • Joachim Gdynia,
 • Ryszard Gramala,
 • Gabriela Kaletta.

Wyższe stopnie służbowe otrzymali:

 • st.kpt. Marian Wiatrowski – stopień młodszego brygadiera,
 • asp. Paweł Lechociński – stopień młodszego kapitana,
 • st.asp. Janusz Mianowski – stopień aspiranta sztabowego,
 • mł.asp. Dariusz Kilańczyk – stopień aspiranta,
 • ogn. Tomasz Rydzanicz – stopień starszego ogniomistrza,
 • mł.ogn. Arkadiusz Asman – stopień ogniomistrza,
 • mł.ogn. Patryk Tannenbaum – stopień ogniomistrza,
 • st.sekc. Tomasz Hulin – stopień młodszego ogniomistrza,
 • st.sekc. Robert Szachogłuchowicz-Izbiński – stopień młodszego ogniomistrza,
 • sekc. Michał Beer – stopień starszego sekcyjnego,
 • sekc. Adam Cyganik – stopień starszego sekcyjnego,
 • sekc. Kamil Piecuch – stopień starszego sekcyjnego,

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji wyróżnił Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej:

 • asp.sztab. Janusza Mianowskiego

Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej za wzorowe wykonywanie zadań służbowych wyróżnił nagrodą pieniężną:

 • ogn. Rafała Gebauera

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach za przywrócenie podczas działań ratowniczych funkcji życiowych mężczyźnie po nagłym zatrzymaniu krążenia wyróżnił Listem Pochwalnym:

 • mł.asp. Rafała Juraszka
 • str. Piotra Gocza

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach w podziękowaniu za bardzo dobrą współpracę uhonorował statuetką Św. Floriana trzech przedsiębiorców:

 • Pana Andrzeja Kulpę – Prezesa Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego POM
 • Pana Ernesta Jelito – Prezesa zarządu, Dyrektora Generalnego Górażdże Cement SA
 • Pana Marcina Martynowskiego – właściciela firmy MebloSoft

Starosta krapkowicki Pan Maciej Sonik  za pomoc w prowadzeniu uroczystości państwowych oraz wsparcie strażaków ochotników nagrodą uhonorował

 • mł.bryg. Mariana Wiatrowskiego

Awansowanym życzymy dalszych sukcesów i awansów. Strażakom Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych życzymy „tyle samo powrotów co wyjazdów’ i wszelkiej pomyślności w sferze osobistej, rodzinnej i zawodowej. Szanownym gościom dziękujemy za miłe słowo na temat naszej służby i serdeczne życzenia

  .