Ćwiczenia II Kompanii Gaśniczej WOO „Kędzierzyn” pk. SEMAFOR

Ćwiczenia odbyły się w miejscowości Górażdże, gdzie o godzinie 19:00 po osiągnięciu miejsca koncentracji Drugiej Kompanii Gaśniczej WOO „Kędzierzyn” zespół inspekcyjny Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej pododdziałów wchodzących w skład kompanii. O godzinie 20:45 wpłynęło zgłoszenie do stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP w Krapkowicach o zderzeniu się pociągu towarowego z pociągiem osobowym w miejscowości Górażdże. Niezwłocznie przystąpiono do dysponowania zastępów i złożono zapotrzebowanie na kompanię. Po przybyciu na miejsce zastępów okazało się, że dotarcie do miejsca zdarzenia jest bardzo utrudnione ze względu na dużą liczbę powalonych drzew na drodze dojazdowej. Zastępy w pierwszej kolejności rozpoczęły udrażnianie drogi dojazdowej i udały się pieszo na rozpoznanie. Po wykonaniu rozpoznania ustalono, że w wyniku zderzenia się pociągów jest ponad 70 osób poszkodowanych. Przystąpiono do segregacji poszkodowanych, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i ewakuacji poszkodowanych. Ze względy na brak możliwości dojazdu pojazdami pożarniczymi do miejsca zdarzenia transport sprzętu i ewakuacja poszkodowanych realizowana była pieszo na odcinku około 800 metrów.

Ćwiczenia zakończyły się po godzinie 1:00 w dniu 21.04.2018 r.

Łącznie w ćwiczeniach udział brało 19 zastępów tj. 74 strażaków PSP i OSP.

Ćwiczenia zostały przygotowane przy współpracy z:

  • Zakłady Wapiennicze Lhoist,
  • PKP PLK s.a. Zakład Linii Kolejowych w Opolu,
  • PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. Oddział Opolski,
  • Nadleśnictwo Strzelce Op.
  • GZZK Gogolin,
  • Grupa Ratownictwa PCK Opole.

Bardzo dziękujemy za pomoc.

Opracował:
st. kpt. Łukasz Olejnik – oficer prasowy OKW PSP,

mł. bryg. Marek Kocielski – p.o. z-ca komendanta powiatowego PSP w Krapkowicach.

Zdjęcia i film:
mł. bryg. Marek Kocielski – p.o. z-ca komendanta powiatowego PSP w Krapkowicach.