Projekt „Świadomie bezpieczni w obliczu zagrożeń”

Szanowni Państwo

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu wspieramy zgłoszony do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego projekt pn. „Świadomie bezpieczni w obliczu zagrożeń – sprzęt, szkolenia, edukacja społeczności lokalnej powiatu krapkowickiego”. Prosimy wszystkich mieszkańców powiatu o wsparcie tego projektu i zagłosowanie na to zadanie w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego w 2018 roku.

materiał promocyjny_powiat krapkowicki_1
materiał promocyjny_powiat krapkowicki_2

Głównymi celem projektu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa oraz promowanie odpowiednich postaw mieszkańców powiatu krapkowickiego w zakresie prawidłowego zachowania się na wypadek zagrożeń w sytuacjach nadzwyczajnych oraz zwiększenie zdolności operacyjnej strażaków OSP poprzez szkolenia z wykorzystaniem sprzętu z zakresu ratownictwa medycznego.

W ramach projektu przewidziano:

  1. Wyjazd studyjny członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z powiatu krapkowickiego połączony z częścią edukacyjną – w tym m.in. zajęciami z pierwszej pomocy,
  2. Zakup fantomów szkoleniowych wykorzystywanych do ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy.
  3. Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków OSP/mieszkańców z powiatu krapkowickiego.
  4. Realizację działań informacyjno-promocyjno-edukacyjnych mających na celu kształtowanie prawidłowych zachowań mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożeń w sytuacjach nadzwyczajnych. W ramach niniejszego zadania planuje się m.in. zakup gadżetów (ulotki, gadżety promocyjne – np. kamizelki rowerowe, zawieszki na rower, mini-apteczki, czujniki tlenku węgla, itp.), organizacja cyklu spotkań pn. „Świadomie bezpieczni w obliczu zagrożeń” skierowanych do mieszkańców w terenu powiatu krapkowickiego