Szkolenie z zakresu współpracy z LPR dla OSP w ksrg

KP PSP Krapkowice organizuje w dniu 24.03 br. kurs szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP w dniu 14 marca 2012 roku.
Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności współdziałania Jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ukończenie ww szkolenia jest niezbędne do uczestnictwa w części praktycznej przedmiotowego szkolenia w bazie LPR w Polskiej Nowej Wsi.
Zajęcia odbędą się w Komendzie Powiatowej PSP w Krapkowicach. Po ukończeniu szkolenia zostaną wydane przez KW PSP w Opolu stosowne zaświadczenia ukończenia szkolenia.
Kurs będzie składał się 3 godzin teoretycznych. Plan szkolenia zostanie przesłany do jednostek OSP.
Na szkoleniu obowiązuje umundurowanie koszarowe.
Informacja o szkoleniu została przesłana drogą elektroniczną do Urzędów Gmin oraz bezpośrednio do jednostek OSP.