Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

KP PSP w Krapkowicach w miesiącach kwiecień – czerwiec br. organizuje kursy szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP. Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonych przez Komendanta Głównego PSP w dniu 17 listopada 2015 roku.
W związku z tym, że deklarowana jest większa ilość chętnych na szkolenie, dopiero po ustaleniu faktycznej ilości kursantów będziemy mogli określić ile kursów będziemy organizować. Chcielibyśmy nie ograniczać liczby kursantów, lecz przeszkolić wszystkich chętnych.
Zajęcia teoretyczne odbędą się w formie e-learning. Część teoretyczna zostanie zakończona egzaminem teoretycznym. Pozostałe zajęcia odbędą się w Komendzie Powiatowej PSP w Krapkowicach i zakończą się egzaminem praktycznym, a także wydaniem stosownych zaświadczeń ukończenia szkolenia. Jeden kurs będzie trwał cztery weekendy. W trakcie szkolenia zostanie przeprowadzone zaliczenie ćwiczenia w komorze dymowej w KW PSP w Opolu

Warunki przyjęcia na szkolenie zgodnie z ww. programem systemu szkolenia:
• ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat,
• skierowanie wg. wzoru przesłanego drogą elektroniczną do jednostek OSP.

Więcej szczegółów u przedstawicieli zarządu jednostek OSP.