Wyjazdy OSP w 2017 roku.

Wyjazdy  do zdarzeń realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne na terenie powiatu krapkowickiego w 2017 roku.

wyjazdy OSP na gminach

Za pomoc i poświęcenie bardzo Wam Druhny i Druhowie dziękujemy i życzymy wszystkiego najlepszego, zdrowia szczęścia, pomyślności oraz bezpiecznego 2018 roku.

życzy KP PSP Krapkowice