Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach

BIPDane Teleadresowe

O nas

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach

Numer alarmowy: 998 | 112

Zamówienia publiczne
Nabory do KP PSP w Krapkowicach
Informacja o składnikach majątku

- Jaroslaw Buhl

Ważniejsze zdarzenia w dniu 18.07.2019 Dzisiaj na terenie województwa opolskiego straż pożarna interweniowała 42 razy. Odnotowaliśmy 24 pożary, 13 miejscowych

- Roman Wyszka

Dzisiaj na terenie województwa opolskiego straż pożarna interweniowała 24 razy. Odnotowaliśmy 15 pożarów, 8 miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy.